Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna (PSA) stanowi świeże spojrzenie na prowadzenie biznesu, wprowadzając nowatorskie rozwiązania, które zaspokajają potrzeby różnorodnych przedsiębiorców, zwłaszcza startupów i małych firm. Rozważmy główne aspekty zakładania, funkcjonowania oraz wady i zalety tej nowoczesnej formy spółki. Nowatorskie rozwiązania prawne wymagają porad i pomocy specjalistów  w swojej dziedzinie.

Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna, wprowadzona do polskiego prawa w lipcu 2021 roku, zrodziła się z troski o przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie decydują się na tradycyjne spółki akcyjne. Minimalny kapitał zakładowy w wysokości zaledwie 1 złotego otwiera drzwi dla szerokiego grona przedsiębiorców, eliminując barierę finansową. Jest to nowatorskie rozwiązanie skierowane głównie do młodych, dynamicznie rozwijających się biznesów. Wprowadzenie PSA stanowi krok w kształtowaniu przyjaznego środowiska biznesowego, a jej zasady dają przedsiębiorcom większą elastyczność, ułatwiając jednocześnie kontrolę nad wkładami i ich wartością. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto skorzystać z konsultacji ze specjalistą w naszej Kancelarii Adwokackiej.

Krótka charakterystyka PSA w punktach

Aby dobrze poznać to nowatorskie rozwiązanie prawne, przyjazne dla biznesu, warto przyjrzeć się skrótowi najważniejszych cech właściwych PSA.

 • Data wprowadzenia i kontekst prawny:
  • Prosta spółka akcyjna została uregulowana w Kodeksie spółek handlowych, a jej przepisy weszły w życie od dnia 1 lipca 2021 r.
  • Zmiany te wynikały z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uniwersalność zastosowań:
  • Chociaż głównym celem twórców PSA było stworzenie optymalnej formy spółki dla start-upów i przedsięwzięć innowacyjnych, to każdy podmiot, który będzie miał korzyści płynące z tego modelu, może skorzystać z tej formy rejestracji biznesu.
 • Głosy krytyczne i zagrożenia:
  • Od czasu uchwalenia ustawy pojawiły się głosy krytyczne, wskazujące na potencjalne zagrożenia wynikające z wprowadzenia regulacji opartych na wzorcach anglosaskich do polskiego systemu prawnego.
 • Wkłady do spółki:
  • W odróżnieniu od innych spółek kapitałowych, PSA umożliwia wniesienie wkładów w postaci pracy lub usług (art. 300(2) § 2 k.s.h.).
  • Wkład niepieniężny może obejmować świadczenie pracy lub usług, ale nie może dotyczyć prawa niezbywalnego.
  • Wprowadzenie nowych zasad dla wkładów niekapitałowych ma na celu zwiększenie elastyczności w procesie zakładania spółki.
 • Okres wniesienia wkładów:
  • Akcjonariusze PSA mają okres 3 lat od wpisu do rejestru na wniesienie wkładów, co stanowi kompromis pomiędzy swobodą terminów w spółkach osobowych a rygoryzmem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych.
 • Wyrównywanie wartości wkładów:
  • W przypadku znacznego zawyżenia wartości wkładu niepieniężnego, akcjonariusz jest zobowiązany wyrównać brakującą wartość.
  • Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie z akcjonariuszem, chyba że nie ponoszą winy.
 • Wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania:
  • PSA wprowadza nowatorskie rozwiązanie, pozwalając na elastyczność w rodzaju wkładów oraz okresie ich wniesienia, co ma sprzyjać bardziej zrównoważonemu i dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorstw.

Wady i zalety minimalnego kapitału akcyjnego

Zaletą PSA jest minimalny kapitał akcyjny, co oznacza brak ograniczeń finansowych w rozpoczęciu działalności. To rewolucyjne podejście, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców z ograniczonymi środkami. Niższe koszty inicjalne umożliwiają szybszy start, co bezpośrednio przyczynia się do dynamicznego rozwoju firm.

Jednakże, istnieje również obowiązek tworzenia obligatoryjnej rezerwy na pokrycie strat w przypadku, gdy kapitał akcyjny nie osiągnie 5% sumy zobowiązań. To wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy muszą zarządzać zyskami z uwzględnieniem tych restrykcji, co wprowadza dodatkowe kategorie opodatkowania.

Wkłady niepieniężne – elastyczność w rozwoju biznesu

Prosta spółka akcyjna ułatwia wprowadza wkładów niepieniężnych. Ta elastyczność stwarza nowe możliwości dla startupów, gdzie unikalne umiejętności, pomysły i inicjatywa oraz praca inwestorów mogą być równie cenne, co kapitał finansowy. 

Rejestracja przez Internet – szybki start w cyfrowej erze

Proces rejestracji PSA przez Internet to kolejny kamień milowy, zrywający z tradycyjnymi procedurami. Wypełnienie formularza umowy online, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie przesłanie do rejestru – to szybkie, efektywne działanie, skracające czas założenia spółki.

Model zarządzania – dostosowanie do potrzeb

PSA oferuje elastyczność w wyborze modelu zarządzania, umożliwiając akcjonariuszom wybór między modelem dualistycznym a monistycznym. To ważna cecha, dająca swobodę w organizacji zarządzania spółką zgodnie z jej potrzebami.

 

Prosta spółka akcyjna jako krok w przyszłość

Prosta spółka akcyjna to innowacyjne podejście do prowadzenia biznesu, eliminujące tradycyjne bariery i stawiające na elastyczność oraz digitalizację. Wprowadzenie minimalnego kapitału akcyjnego, elastycznych form wkładu, rejestracji online to kroki w kierunku przyszłościowej przedsiębiorczości. Niemniej jednak, przedsiębiorcy muszą świadomie zarządzać aspektami takimi jak obligatoryjne rezerwy czy podwójne opodatkowanie. Prosta spółka akcyjna otwiera nowe horyzonty, ale sukces zależy od umiejętności efektywnego wykorzystania tych nowych możliwości i wiedzy z dziedziny przepisów prawa. 

Lista wad i zalet PSA

Na podstawie powyższych informacji sporządzić można prostą listę wad i zalet PSA. Choć procedura wydaje się uproszczona, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zasięgnąć porady specjalistów z dziedziny prawa.

Zalety Prostej Spółki Akcyjnej (PSA):

 1. Elastyczność wkładów:
  • PSA umożliwia wniesienie wkładów nie tylko w formie pieniężnej, co sprzyja różnorodności źródeł finansowania.
 2. Terminy wniesienia wkładów:
  • Okres 3 lat na wniesienie wkładów daje większą elastyczność w porównaniu do innych form spółek kapitałowych, co może ułatwić przedsiębiorcom planowanie finansowe.
 3. Uniwersalność zastosowań:
  • PSA została stworzona jako optymalna forma dla start-upów, ale otwiera swoje drzwi dla szerokiego spektrum przedsiębiorców, co sprzyja różnorodności sektora korzystającego z tego modelu.
 4. Brak wymogu pełnego kapitału przed rejestracją:
  • PSA nie nakłada obowiązku wniesienia pełnej kwoty kapitału przed rejestracją, co może ułatwić start-upom i nowym przedsięwzięciom zdobycie kapitału.
 5. Możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych:
  • PSA pozwala na wkłady niepieniężne, takie jak praca czy usługi, co jest unikatowym podejściem wśród spółek akcyjnych.

Wady Prostej Spółki Akcyjnej (PSA):

 1. Głosy krytyczne i zagrożenia:
  • Istnieją głosy krytyczne, wskazujące na potencjalne zagrożenia wynikające z adaptacji wzorców anglosaskich do polskiego systemu prawnego.
 2. Ryzyko zawyżenia wartości wkładów niepieniężnych:
  • Istnieje ryzyko zawyżenia wartości wkładów niepieniężnych, co może prowadzić do konieczności wyrównania brakującej wartości.
 3. Potencjalne komplikacje przy wycenie wkładów:
  • Wycena wkładów niepieniężnych przeznaczonych na kapitał akcyjny może być skomplikowana, co może stanowić wyzwanie dla zarządu i akcjonariuszy.
 4. Możliwość ograniczonego wpływu na kapitał akcyjny:
  • Wkłady niekapitałowe nie zwiększają wartości kapitału akcyjnego, co może wpływać na zakres uprawnień akcjonariuszy wnoszących tego rodzaju wkłady.
 5. Potrzeba ustalania terminów wniesienia wkładów:
  • Konieczność ustalania terminów wniesienia wkładów może wymagać starannego planowania i negocjacji pomiędzy akcjonariuszami, co może być czasochłonne.

 

Bibliografia:

Sawryn M., Prosta spółka akcyjna w praktyce, https://www.parp.gov.pl/attachments/article/83190/webinarium_psa_2709_www.pdf, dostęp: 11.01.2024.

Sobiech A., Sobiech M., Prosta spółka akcyjna – o potencjalnych atrybutach nowej spółki kapitałowej, Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 4/2021 ROZPRAWY I DYSERTACJE.

 

Przeczytaj też:

Umowa komisu – co to jest?

Czym jest umowa dożywocia?

Czym jest zasiedzenie w rozumieniu prawa?