blog

Przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu

W przypadku, gdy rodzice zdecydują się definitywnie rozstać bądź też nie układają się pomiędzy nimi prawidłowo relacje, ojcowie bardzo często obawiają się o przysługującą im władzę rodzicielską, czy też konieczność rezygnacji ze wspólnego mieszkania z dzieckiem. W społeczeństwie istnieje bowiem dość [...]

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie? Jakie są korzyści i koszty?

Klienci wielokrotnie zastanawiają się, czy warto dążyć do wykazywania winy drugiego małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Pytanie to zadawane jest najczęściej z powodu chęci uniknięcia długotrwałego procesu, nadmiernego stresu i nerwów, czy też konieczności wyciągania na światło dzienne i analizowania problemów [...]

Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że poza licznymi zaletami posiada także pewne wady. Stąd też przed podjęciem decyzji o wyborze formy prowadzenia działalności, warto dokładnie i rozważnie przeanalizować [...]

Jak stworzyć spółkę z o.o. krok po kroku?

Spółka z o.o. - definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „sp. z o.o.”, „spółka z o.o.”) nie posiada żadnej definicji legalnej. Niemniej na podstawie obowiązujących przepisów bez wątpienia można wskazać, że jest to kapitałowa spółka prawa handlowego, która posiada osobowość prawną [...]

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

Jedną z korzyści utworzenia i prowadzenia działalności w formie spółki z o.o., stanowi ograniczona odpowiedzialność członków zarządu zarówno wobec spółki, jak i osób trzecich za zobowiązania przez nią zaciągnięte. Co to w praktyce oznacza? Poniżej przedstawiamy dwa przykłady. Odpowiedzialność członków zarządu [...]

Podział majątku wspólnego po rozwodzie – jaki wpływ ma orzecznictwo winy?

Niejednokrotnie Klienci zastanawiają się, czy orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego przez Sąd, ma wpływ na podział majątku wspólnego? Otóż aktualnie może mieć i to znaczny. Nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie majątku wspólnego małżonków Do niedawna nie budziło większych wątpliwości, [...]

Jakie mogą być wkłady na kapitał zakładowy i kto musi je wnieść?

Kapitał zakładowy jest podstawą w strukturze finansowej każdej spółki. Jest to suma środków pieniężnych i innych wartościowych aktywów, które udziałowcy lub akcjonariusze zobowiązują się przekazać na rzecz spółki w zamian za udziały lub akcje. Wkład do spółki stanowi fundament, na którym [...]

Przejdź do góry