Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą

Umowa użyczenia lokalu na cele biznesowe jest istotnym dokumentem. Jest najczęściej zawierana pomiędzy członkami rodziny czy partnerami biznesowymi. Użyczający nie ma korzyści finansowych z jej zawarcia. Jak w przypadku każdej umowy, także ta zawiera istotne elementy. Co powinna zawierać umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą oraz jakie ważne kwestie musi zabezpieczać? Na co należy zwrócić uwagę podczas jej negocjacji i sporządzania?

Nadanie istoty przedmiotowi umowy użyczenia lokalu pod działalność

Przed rozpoczęciem sporządzania umowy użyczenia lokalu na działalność gospodarczą konieczne jest określenie przedmiotu umowy. Lokal powinien być dokładnie opisany. Należy wyszczególnić jego lokalizację, powierzchnię oraz przeznaczenie. Uwaga stron zawierających umowę powinna być także skierowana w kierunku stanu lokalu. Warto również uwzględnić wszelkie udogodnienia, takie jak parking, dostępność dla osób niepełnosprawnych czy specjalne urządzenia. W procesie sporządzania umowy użyczenia warto skonsultować się z zaufanym prawnikiem.

Określenie warunków finansowych zabezpieczonych w umowie użyczenia nieruchomości

Niezwykle istotnym aspektem jest określenie warunków finansowych. Z tytułu użyczenia strona będąca w posiadaniu lokalu nie pobiera opłat w postaci czynszu. Nie oznacza to jednak, że firma korzystająca z lokalu jest wolna od opłat. 

Na firmę użyczającą lokal nie można przenieść opłat czynszu czy rachunków, ale strony zawierające umowę muszą uregulować kwestie takie, jak opłaty za media wykorzystane przez użytkownika, drobne naprawy, doprowadzony na użytek działalności gospodarczej Internet i ewentualne kary wynikające z zaniedbań w tym obszarze. 

Pamiętać należy jednak, że posiadacz lokalu nie może czerpać żadnych korzyści finansowych a wszystkie koszty stałe obciążają właściciela. Jeśli korzyści finansowe by się pojawiły, umowa użyczenia lokalu byłaby faktycznie umową najmu. 

Ustalenie okresu użyczenia lokalu

Kolejnym istotnym elementem umowy jest określenie czasu trwania użyczenia. Może to być umowa na czas określony lub nieokreślony. W przypadku umowy na czas określony konieczne jest jasne określenie daty rozpoczęcia i zakończenia użyczenia. Natomiast w umowie na czas nieokreślony należy uwzględnić zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy przez obie strony oraz wymagane okresy wypowiedzenia.

Uregulowanie kwestii związanych z remontami i naprawami

Ważnym aspektem umowy użyczenia lokalu na działalność gospodarczą jest uregulowanie kwestii związanych z remontami i naprawami. W umowie należy określić, kto ponosi odpowiedzialność za bieżące naprawy oraz jakie prace wymagają zgody posiadacza lokalu. Ponadto warto uwzględnić zapisy dotyczące ewentualnych remontów kapitalnych oraz podziału kosztów pomiędzy strony umowy. Lokal ubezpiecza oczywiście strona użyczająca. 

Zabezpieczenie interesów stron

Podczas negocjacji umowy użyczenia lokalu na działalność gospodarczą istotne jest zabezpieczenie interesów obu stron. Warto w umowie zawrzeć kwestie tak istotne jak ubezpieczenie. Nieruchomość ubezpiecza strona użyczająca, ale sprzęty w jakie lokal został wyposażony – firma korzystająca z lokalu. Dobrze jest też uregulować kwestie zdarzeń losowych i obowiązków dbania o lokal i teren przylegający – chodnik czy parking. W umowie musi być jasno określone, kto dba o przestrzeń dookoła i jego bezpieczeństwo. 

Treść umowy użyczenia musi być zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego. Poprzez staranne określenie praw i obowiązków każdej ze stron oraz uwzględnienie istotnych kwestii związanych z użyczeniem, umożliwia ona płynne i bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego też warto poświęcić odpowiednią uwagę na jej sporządzenie i zawarcie, dbając o szczegółowość i klarowność zapisów oraz zabezpieczenie interesów obu stron. 

Przeczytaj również:

Czym jest umowa komisu?

Jak odzyskać pieniądze zainwestowane w obligacje?

Jakie wady ma prosta spółka akcyjna?